Erik Søjborg
Din Lokale Advokat.

Med møderet for
Landsret og Højesteret

Advokat Erik Søjborg

Østergade 18C
7470 Karup J
Tlf.: 9710 2444
Mail: soejborg@get2net.dk

Forside

Profil

Arbejdsomåder

Medarbejdere

Retshjælp

Priser

Kontakt

Privatlivspolitik

Retshjælp

Firmaet giver naturligvis et overslag over omkostninger ved sager i det omfang sagen ikke falder ind under de prislagte sagstyper.
I hver sag undersøges det, om der er mulighed for retshjælp fra det offentlige, hvorved klientens udgifter reduceres.
Indtægtsgrænserne for retshjælp er i 2021:

Enlige Kr. 344.000.00 (På grundlag af alm. indkomst 2019)
Samboende Kr. 437.000.00 (På samme grundlag)
Tillæg på Kr. 60.000.00 pr. hjemmeboende barn under 18 år.

Ved retssager undersøges det endvidere, om der er mulighed for fri proces (Se ovennævnte beløbsgrænser). Fri proces betyder, at det offentlige og evt. Deres forsikringsselskab betaler samtlige sagsomkostninger.

Hvis fri proces ikke kan ydes på grund af for høj indtægt, undersøges muligheden for retshjælp via deres forsikringsselskab. Her er deres selvrisiko på 10% af sagsomkostningerne, dog min. kr. 2.500.00.


Medlem af Advokatsamfundet, der kræver den lovpligtige ansvarsforsikring.
© Copyright Advokat Erik Søjborg 2006 - 2021 Alle Rettigheder Forbeholdes.