Den Lokale Advokat i Karup.
Advokat Erik Søjborg

Advokat Erik Søjborg Bredgade 6
Postboks 25
7470 Karup J
Tlf.: 9710 2444
Fax: 9710 1637
Mail: soejborg@get2net.dk
Advokat med møderet for Landsret og Højesteret.
Forside
Profil
Arbejdsområder
Medarbejdere
Retshjælp
Priser
Kontakt
Retshjælp

Firmaet giver naturligvis et overslag over omkostninger ved sager i det omfang sagen ikke falder ind under de prislagte sagstyper.
I hver sag undersøges det, om der er mulighed for retshjælp fra det offentlige, hvorved klientens udgifter reduceres.
Indtægtsgrænserne for retshjælp er i 2018:

Enlige Kr. 322.000.00 (På grundlag af alm. indkomst 2016)
Samboende Kr. 409.000.00 (På samme grundlag)
Tillæg på Kr. 56.000.00 pr. hjemmeboende barn under 18 år.

Ved retssager undersøges det endvidere, om der er mulighed for fri proces (Se ovennævnte beløbsgrænser). Fri proces betyder, at det offentlige og evt. Deres forsikringsselskab betaler samtlige sagsomkostninger.

Hvis fri proces ikke kan ydes på grund af for høj indtægt, undersøges muligheden for retshjælp via deres forsikringsselskab. Her er deres selvrisiko på 10% af sagsomkostningerne, dog min. kr. 2.500.00.


Medlem af Advokatsamfundet, der kræver den lovpligtige ansvarsforsikring.
© Copyright Advokat Erik Søjborg 2006 - 2018 Alle Rettigheder Forbeholdes.