Erik Søjborg
Din Lokale Advokat.

Med møderet for
Landsret og Højesteret

Advokat Erik Søjborg

Østergade 18C
7470 Karup J
Tlf.: 9710 2444
Mail: soejborg@get2net.dk

Forside

Profil

Arbejdsomåder

Medarbejdere

Retshjælp

Priser

Kontakt

Privatlivspolitik

Medarbejdere

Advokat Erik Søjborg

Erik Søjborg

Advokat med møderet for Højesteret.
Kandidat fra Aarhus Universitet i 1978.
Advokat i 1981 beskikket af det danske justitsministerium.
Møderet for Landsret i 1986.
Møderet for Højesteret i 1992.  
Selvstændig 1.10.1987.
Antaget af retten i Kjellerup (nu retten i Viborg) i 1991 til at udføre beskikkede sager (straffesager og fri proces-sager).

Advokaten er en del af Advokatsamfundet.

Der anvendes ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, med mindre det aftales med klienten.

Advokaten er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. retsplejelovens §126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokathvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside WWW.advokatsamfundet.dk.

 

 

 

 

 

 

Advokatsekretær Nicki Søndergaard

Nicki Søndergaard


Advokatsekretær i firmaet siden 2014

 


Medlem af Advokatsamfundet, der kræver den lovpligtige ansvarsforsikring.
© Copyright Advokat Erik Søjborg 2006 - 2021 Alle Rettigheder Forbeholdes.