Erik Søjborg
Din Lokale Advokat.

Med møderet for
Landsret og Højesteret

Advokat Erik Søjborg

Østergade 18C
7470 Karup J
Tlf.: 9710 2444
Mail: soejborg@get2net.dk

Forside

Profil

Arbejdsomåder

Medarbejdere

Retshjælp

Priser

Kontakt

Privatlivspolitik

Arbejdsomåder

Firmaet drives som en almen praksis med hovedvægten lagt på:
 

  • Ejendomshandel
  • Inkasso
  • Dødsbobehandling
  • Straffesager og
  • Retssager


I forbindelse med enhver retsag overvejes naturligvis, om der er mulighed for at vinde sagen, og hvis konklusionen bliver, at sagen ikke skal videreføres debiteres kun salær, hvis afgørelsen ikke kan afgøres på formødet, som i dette tilfælde max. må vare ½ time.


Medlem af Advokatsamfundet, der kræver den lovpligtige ansvarsforsikring.
© Copyright Advokat Erik Søjborg 2006 - 2021 Alle Rettigheder Forbeholdes.