Erik Søjborg
Din Lokale Advokat.

Med møderet for
Landsret og Højesteret

Advokat Erik Søjborg

Østergade 18C
7470 Karup J
Tlf.: 9710 2444
Mail: soejborg@get2net.dk

Forside

Profil

Arbejdsomåder

Medarbejdere

Retshjælp

Priser

Kontakt

Privatlivspolitik

Forside

Ansvarsforsikring og garantistillelse er tegnet efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves - alt via HDI Gerling forsikring under police nr. VBA9800205

Det kan oplyses, at procesrenten fra 1.1. - 30.06.2021 udgør 8,05 %.

Hvis en klient ønsker at klage over enten salæret eller arbejdets kvalitet, kan klage ingives til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.


Medlem af Advokatsamfundet, der kræver den lovpligtige ansvarsforsikring.
© Copyright Advokat Erik Søjborg 2006 - 2021 Alle Rettigheder Forbeholdes.